Döntés támogatás

A Weapon Of Choice CoachingTM döntéshozatali modelljeivel a tudatos vezetői döntésekre helyezi a figyelmet a Coaching találkozók alkalmával, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb nézőpontból látható legyen megrendelőink számára az adott fejlesztési terület, így a lehető legnagyobb döntési szabadságot alakítsuk ki. A klienseinknek a fejlesztői folyamat alatt lehetőségük nyílik új megközelítések, szempontok mérlegelésére valamint a támogatjuk felismert új döntési, választási lehetőségekből keletkező változások leghatékonyabb megvalósítását.

Vezető fejlesztő

Németh Ákos. Alapító, humán-és szervezetfejlesztő. 15 éve üzletfejlesztéssel foglalkozom, alapítottam reklámeszköz forgalmazó ügynökséget, egy nemzetközi hálózat magyarországi képviseletét vezettem majd regionális értékesítési hálózatot hoztam létre innovatív nyomdaipari eszközök kereskedelmével. Korai meggyőződésem is az volt, hogy a kollégáim és partnereink fejlesztésével, támogatásával tudunk évről évre nagyobb eredményeket elérni. Döntéseim és figyelmem központjában ma is a szervezeti innováció és az együttműködés fejlesztés áll. A gazdaságpszichológia, Flow elmélet, Gestalt pszichológia, a kognitív séma megközelítés és vezetői döntési modellek nagymértékben segítik a munkám. Leginkább egy személyi edzőhöz hasonlítanám magam, akit azzal bíznak meg, hogy a legtöbbet kihozzam a klienseimből vagy az általuk vezetett szervezetből.

Csapat

A csapatom tapasztalt és lendületes fejlesztő és coach szakemberekből áll, akik elkötelezettek, hogy üzleti döntéshozók részére innovatív és hatékony Coaching megoldásokat fejlesszenek és alkalmazzanak, alapul véve a legfrissebb pszichológiai irányzatokat és kutatási eredményeket. Csapatom aktuális tagjait jellemzően az adott szervezetfejlesztési megbízás sajátosságai alapján állítom össze külsős fejlesztőkből válogatva.

Átlagosan 15 éves HR, tréneri, szervezetfejlesztői és coaching szakmai tapasztalatunkat változatos szakmai hátterünk és eltérő gndolkodásmódunk erősíti. Közös személyes hitvallásunk a folyamatos szakmai és emberi megújulás, hogy képesek lehessünk lendületben tartani magunkat, hiszen csak így maradhatunk élenjárók szervezetfejlesztésben. Ennek érdekében folyamatosan veszünk részt hazai és nemzetközi képzéseken.

creative coaching

A Creative CoachingTM eredetileg egy pszichológiai és filozófiai irányzat. A szervezetfejlesztési módszertana, coaching irányzata és üzleti döntéshozatali modelljei a Gestalt és az egzisztencialista felfogás mentén, a modern pszichológia és agykutatás eredményeiből, a gazdaságpszichológiát is felhasználva jött létre és fejlődik folytonosan jelenleg is.

Abból indul ki, hogy az egyénnek (ahogyan minden, entitásként értelmezhető csoportnak, szerveződési szintnek is) jóval nagyobb tényleges hatása van a környezetére, mint azt korábban feltételeztük. Sokkal kevésbé áldozata a környezetének, mint inkább tudatalatti eszközöket igénybevevő önkorlátozó megteremtője
annak.

A képességeket, tehetségeket nem véletlenszerűen kialakult tulajdonságokként értelmezi, hanem mindenkiben meglévő, mintázati falakkal és azok érzelmi következményeivel, különböző mértékben eltakart természetes lehetőségekként. Önálló entitásként is vizsgálja a szervezeteket, a hozzájuk kapcsolódó egyének és csoportok valamint a különböző vezetői szintek működését és azok viszonyát. Ez a számos új modellt tartalmazó irányzat teljesen új eszközkészletet fejlesztett ki és beavatkozási pontot fedezett fel az utóbbi években mind az önismereti munka, mind a szervezetfejlesztés és a coaching területén.

 

CIVIL SZERVEZETEK

Világszép Alapítvány: Állami gondozásban élő gyerekek Meseterápiás gondoskodása

Karolina Kórház, Szülészet

Autispektrum Egyesület

Munkaesély Szövetség, Revita Alapítvány

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Ökopolisz Alapítvány

Autisták Országos Szövetsége

 

ÖNISMERETI ÉS NYÍLT TRÉNINGEK

A WOC-csapata több éve folytat CSR-tevékenységet. Ezen vállalások egyik legfontosabb tanulsága volt, hogy sokszor nem elég a rendszert fejleszteni, a rendszer működtetőit is kell – civil közegben pedig legtöbbször önismereti vonalon.

Ennek jegyében kezdtük meg nyílt önismereti programjaink fejlesztését, méghozzá a creative coachinghoz megközelítésében és értékrendjében a leginkább illeszkedő módszertan, a H&S mentén. Ez az alapvetően test-tudati alapú megközelítés a kapcsolati minták átírásán keresztül szabadítja fel az egyén alkotó energiáit és önrendelkezését.

thumbnail_IMAG0521

„Testestől Lelkestől” pályázat

Közös személyes hitvallásunk a folyamatos szakmai és emberi megújulás, hogy képesek lehessünk lendületben tartani magunkat, hiszen csak így maradhatunk élenjárók szervezetfejlesztésben. Nagy örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk volt az Erasmus + pályázat keretrendszerén belül, külföldi együttműködések során szakmai tréningeken részt venni, és ezzel közösen fejlődni. A WOC CSR tevékenysége a pályázat segítségével felgyorsult és az általunk nagyon fontos értéket jelentő „Testestől Lelkestől” című pályázatunkban foglalt célkitűzéseink megvalósultak, sőt, megalapozták a következő évek tevékenységeit is. Szakmai identitásunk eddig markánsan üzleti szférára alakított működése mellett érdeklődésünk az önfejlesztés és kapcsolati kérdések felé irányult – a megvalósult pályázattal pedig a Heart&Sexuality programok működtetése is tréningjeink szerves elemévé vált.

Résztvevő szakértők:
Németh Ákos
Hoppál Bori
Séllei Györgyi
Németh Ágoston
Fekete Erika
Pordán Boróka
Wincz Miklós

Támogatást nyert programok:
1. A belgiumi Ost-West Centrum-ban lezajló képzésen Németh Ákos vett részt. Itt megismerkedett a férfi csoportok vezetésének módszertanával és dinamikájával, vegyes eszközök alapján és test-tudatos módszerek előnyben részesítésével. Az elsajátított tananyag magába foglalja:
– az önismeret mélyítését tudatos mozgás/tánc és a férficsoport segítségével,
– a személyiségfejlődést, az apai vonal örökségének mélyítését,
– a férfi szerepeket, felelősségeket a modern világban,
– a férfi klasszikus archetípusai az életvonalon (gyerek, tini, táncos, férj, apa, harcos, bölcs öreg),
– a természettel való tudatos kapcsolódást,
– valamint Joanna Macy „The Work that Reconnects” módszertanát.

2. Hollandiában, a BodyMind Opleidingen szakmai képzésén a teljes H&S magyar szakmai csapatának lehetősége volt részt venni. Ez 6 napos intenzív továbbképzést jelentett a Heart&Sexuality módszertanából, test-orientált módszerekkel dolgozó oktatók és coachok számára. Itt lehetőségünk volt tanulni a párkapcsolati dinamikákról, családi szerepekről és felelősségek változásáról, valamint a kapcsolódásról a saját és partnerünk generációs láncához.

3. Ausztriában, a Verein Jagati egyesület módszertani betekintő hétvégéjén volt lehetősége részt venniNémeth Ágostonnak és Pordán Borókának. Az intenzív hétvége során munkatársaink több különböző mozgás-alapú rendszerrel ismerkedtek meg, intenzív és koncentrált formában találkoztak különböző mozgás alapú modalitásokkal.

Eredmények
Hat magyarországi szakmai eseményen mutattuk be az elsajátított tudást és technikákat, amelyek segítségével az új, innovatív oktatásmódszertan a hazai szférára is fejlesztő hatással lehet. Ezek közé tartoznak:
– Szakmai intervíziós napok (gyakorló napok) kéthavonta a szakmai csapat részvételével
– Iskolai edukációs események (Séllei Györgyi, Hoppál Bori,Németh Ágoston és Széplaki Ágnes segítségével)
– Kölcsönhatások nyílt képzés (Németh Ákos és Hoppál Bori vezetésével)
– 1 napos kostoló (Playshop)
– 2 napos, hétvégi műhelyek, amikből jövőre hosszabb sorozatok kerülnek megszervezésre
– H&S-Alapozó éves, csoportos folyamat – 1 évre szóló elköteleződést igényel a résztvevőktől, sőt nyáron egy hetes nyári tábort szervezük, amit szeretnénk minden évben tartani

Sajnos a vírushelyzet okozta korlátozások bennünket sem kerültek el – kevesebb programot indítottunk el, valamint a hatalmas erőbedobással megkezdett tréningjeink is egy időre szüneteltetésre kerültek sajnos. Azonban nem keseredtünk el, hiszen tervezünk a jövőben női és férfi csoportokat indítani, több iskolai szex-edukációs programot lehetővé tenni, valamint a BASIC programot elindítani.

A pályázat által elért eredményekre mérhetetlenül büszkék vagyunk, azonban a legnagyobb örömünkre az szolgál, hogy megalakult a magyar szakmai csapat. Mindenkinek szívügye, hogy az általunk elsajátított eszközökkel, tudással szabadabbá, teljesebbé és őszintébbé tehesse a programjainkon résztvevők életét, párkapcsolatát, intimitását.

A 2019-1-HU01-KA104-060525 számú Erasmus+Program Felnőtt Oktatók Mobilitása projektet az Európai Bizottság támogatta. A projektben született eredmények nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

erasmus logo