Döntés támogatás

A Weapon Of Choice CoachingTM döntéshozatali modelljeivel a tudatos vezetői döntésekre helyezi a figyelmet a Coaching találkozók alkalmával, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb nézőpontból látható legyen megrendelőink számára az adott fejlesztési terület, így a lehető legnagyobb döntési szabadságot alakítsuk ki. A klienseinknek a fejlesztői folyamat alatt lehetőségük nyílik új megközelítések, szempontok mérlegelésére valamint a támogatjuk felismert új döntési, választási lehetőségekből keletkező változások leghatékonyabb megvalósítását.

Vezető fejlesztő

Németh Ákos. Alapító, humán-és szervezetfejlesztő. 15 éve üzletfejlesztéssel foglalkozom, alapítottam reklámeszköz forgalmazó ügynökséget, egy nemzetközi hálózat magyarországi képviseletét vezettem majd regionális értékesítési hálózatot hoztam létre innovatív nyomdaipari eszközök kereskedelmével. Korai meggyőződésem is az volt, hogy a kollégáim és partnereink fejlesztésével, támogatásával tudunk évről évre nagyobb eredményeket elérni. Döntéseim és figyelmem központjában ma is a szervezeti innováció és az együttműködés fejlesztés áll. A gazdaságpszichológia, Flow elmélet, Gestalt pszichológia, a kognitív séma megközelítés és vezetői döntési modellek nagymértékben segítik a munkám. Leginkább egy személyi edzőhöz hasonlítanám magam, akit azzal bíznak meg, hogy a legtöbbet kihozzam a klienseimből vagy az általuk vezetett szervezetből.

Csapat

A csapatom tapasztalt és lendületes fejlesztő és coach szakemberekből áll, akik elkötelezettek, hogy üzleti döntéshozók részére innovatív és hatékony Coaching megoldásokat fejlesszenek és alkalmazzanak, alapul véve a legfrissebb pszichológiai irányzatokat és kutatási eredményeket. Csapatom aktuális tagjait jellemzően az adott szervezetfejlesztési megbízás sajátosságai alapján állítom össze külsős fejlesztőkből válogatva.

Átlagosan 15 éves HR, tréneri, szervezetfejlesztői és coaching szakmai tapasztalatunkat változatos szakmai hátterünk és eltérő gndolkodásmódunk erősíti. Közös személyes hitvallásunk a folyamatos szakmai és emberi megújulás, hogy képesek lehessünk lendületben tartani magunkat, hiszen csak így maradhatunk élenjárók szervezetfejlesztésben.

creative coaching

A Creative CoachingTM eredetileg egy pszichológiai és filozófiai irányzat. A szervezetfejlesztési módszertana, coaching irányzata és üzleti döntéshozatali modelljei a Gestalt és az egzisztencialista felfogás mentén, a modern pszichológia és agykutatás eredményeiből, a gazdaságpszichológiát is felhasználva jött létre és fejlődik folytonosan jelenleg is.

Abból indul ki, hogy az egyénnek (ahogyan minden, entitásként értelmezhető csoportnak, szerveződési szintnek is) jóval nagyobb tényleges hatása van a környezetére, mint azt korábban feltételeztük. Sokkal kevésbé áldozata a környezetének, mint inkább tudatalatti eszközöket igénybevevő önkorlátozó megteremtője
annak.

A képességeket, tehetségeket nem véletlenszerűen kialakult tulajdonságokként értelmezi, hanem mindenkiben meglévő, mintázati falakkal és azok érzelmi következményeivel, különböző mértékben eltakart természetes lehetőségekként. Önálló entitásként is vizsgálja a szervezeteket, a hozzájuk kapcsolódó egyének és csoportok valamint a különböző vezetői szintek működését és azok viszonyát. Ez a számos új modellt tartalmazó irányzat teljesen új eszközkészletet fejlesztett ki és beavatkozási pontot fedezett fel az utóbbi években mind az önismereti munka, mind a szervezetfejlesztés és a coaching területén.